دوشنبه یکم فروردین ۱۳۹۰

امر به ورزش امر به معروف است

 

ورزش یعنی زندگی

 

ورزشکاران ولایتمدارند

 

سکون سرطان زاست

 

پیاده روی و دویدن دکتر شماست

 

با ورزش استراحت کنید

 

ورزش آرام بخش است

 

ورزش دشمن اعتیاد است

 

ورزش چشمه آب حیات است

 

ورزش: اراده امروز ، نیروی فردا

 

لباس ورزش باید لباس تقوا باشد

 

پهلوانان مرشد مردمند

 

بدن معبد انسان است

 

ورزش حق بدن شماست

 

هنر ورزش در جذب و ارشاد است

 

قهرمانان ما باید پهلوان منش باشند

 

با ورزش از تنش های عصبی دور شوید

 

ورزش قسمت عملی تعلیم و تربیت است

 

حاصل ورزش: سلامتی ،تربیت و نیرومندی است

 

ورزش یک زبان بین المللی است که نیاز به ترجمه ندارد

 

ورزش بانوان قوی شدن مادران و نسل آینده را تضمین می کند

 

نوشته شده توسط ورزشکار در 21:58 با موضوع: | لینک ثابت |